České priority
Home Menu

Chceme, aby každá nově investovaná koruna do rozvoje české společnosti byla utracena opravdu chytře a efektivně.

Najdeme a podpoříme ty nejefektivnější opatření vedoucí k udržitelnosti a růstu kvality života v ČR.

Racionalizujeme veřejné financování.

O projektu

České priority

V rámci projektu budou zpracovány odborné analýzy nákladů a přínosů různých opatření napříč mnoha sektory - od vzdělávání, zdravotnictví a zaměstnanosti až po infrastrukturu, tržní hospodářství nebo energetiku.  Sjednotíme nejlepší ekonomický výzkum spolu se sektorovými experty a odbornou veřejností. Vytvoříme značný mediální prostor pro ty nejefektivnější opatření, která by měla získávat více podpory zejména z veřejných zdrojů, ale také od nadací, z filantropie i z byznysu.

 image

Výběr opatření, která budou analyzována, proběhne ve spolupráci s veřejností, ministerstvy i odborníky. Při samotném výzkumu budeme spolupracovat s nejlepšími ekonomy v ČR i v zahraničí. Na následnou konferenci dorazí mezinárodní experti včetně ekonomů na úrovni držitelů Nobelových cen. Přečtěte si více o uplatňování analýz nákadů a přínosů na národní úrovni a o plánech našeho projektu.

O projektu
 image

Výsledky budou akademicky publikovány, prezentovány v nejvýznamnějších médiích a systematicky prezentovány v politice i v soukromém sektoru, aby byla ta nejefektivnější opatření opravdu zohledněna a podpořena. Spolupracujeme s think-tankem Copenhagen Consensus Center, který nám dodává zejména mezinárodní know-how a zprostředkovává renomované zahraniční ekonomy na analýzy a oponenturu. Podívejte se na zkušenosti výstupy z ostatních projektů CCC.

Ostatní projekty