České priority
Home Menu

Chceme, aby každá nově investovaná koruna do rozvoje české společnosti byla utracena opravdu chytře a efektivně.

Najdeme a podpoříme ty nejefektivnější způsoby, jak řešit společenské problémy v České republice.

Vytvoříme seznam priorit pro Českou republiku napříč všemi sektory.

Proč prioritizovat?

České priority

V rámci projektu budou zpracovány odborné analýzy nákladů a přínosů různých intervencí napříč mnoha sektory - od vzdělávání, zdravotnictví a zaměstnanosti až po infrastrukturu, tržní hospodářství nebo energetiku. Copenhagen Consensus Center sjednotí nejlepší ekonomický výzkum spolu se sektorovými experty a odbornou veřejností, a vytvoří značný mediální prostor pro ty nejefektivnější programy, které by měly získávat více podpory zejména z veřejných zdrojů, ale také od nadací, z filantropie i z byznysu.

 image

Výběr 60-80 intervencí, které budou analyzovány (např. předškolní vzdělávání, e-government nebo emisní regulace), proběhne ve spolupráci s veřejností, ministerstvy i odborníky. Při samotném výzkumu budeme spolupracovat s nejlepšími ekonomy v ČR i v zahraničí. Na následnou konferenci dorazí mezinárodní experti včetně držitelů Nobelových cen. Přečtěte si více o uplatňování analýz nákadů a přínosů na národní úrovni a o plánech našeho projektu.

Projektový plán
 image

Výsledky budou akademicky publikovány, prezentovány jako "žebříček priorit" v nejvýznamnějších médiích a několik měsíců systematicky prezentovány v politice i v soukromém sektoru, aby byly tyto oblasti opravdu zohledněny a podpořeny. Think-tank Copenhagen Consensus Center spolupracuje s nejvýznamnějšími světovými ekonomy a jeho zakladatel profesor Bjorn Lomborg byl jmenován jedním ze “100 nejvlivnějších lidí světa” časopisem Time nebo jedním z "top 100 veřejných intelektuálu" žurnálem Foreign Policy.  Podívejte se na naše zkušenosti a výstupy z ostatních projektů.

Ostatní projekty