Copenhagen Consensus Center
Home Menu

Odborná rada projektu

Danuše Nerudová image

Danuše Nerudová

Prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. je česká ekonomka, vysokoškolská pedagožka a od února 2018 rektorka Mendelovy univerzity v Brně. Stala se tak první ženou ve vedení ve stoleté historii Mendelovy univerzity. Od roku 2007 působí jako vedoucí Ústavu účetnictví a daní PEF MENDELU. Podílela se rovněž na vedení fakulty jako proděkanka a krátce byla též prorektorkou univerzity. Ve své vědecké práci se specializuje na problematiku daní a jejich harmonizaci s Evropskou unií.

Daniel Munich image

Daniel Munich

Doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D. je výkonným ředitelem think tanku IDEA v rámci CERGE-EI, kde vyučuje v doktorském programu. Zabývá se výzkumem především v oblasti ekonomie trhu práce a ekonomie školství a vzdělávání. Daniel je rovněž členem Poradní komise pro hodnocení dopadů regulace při Legislativní radě vlády (RIA) a členem Výboru pro rozpočtové prognózy při Národní rozpočtové radě. Daniel je seniorním expertem v evropské síti EENEE a působil jako expert nebo poradce v rámci projektů EU, MMF, OECD, Světové banky a řady národních institucí.

Petr Janský image

Petr Janský

Petr Janský Ph.D. je český ekonom specializující se na veřejné finance mezinárodní ekonomii. Přednáší veřejné finance a ekonomii na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Petr je absolventem Univerzity Karlovy a University of Oxford. Jako výzkumník a poradce mezinárodních organizací přispívá k zlepšení veřejných politik a tak životních podmínek u nás i v zahraničí.

Marek Havrda image

Marek Havrda

Mgr. Marek Havrda, M.A., M.P.A., Ph.D. je český ekonom a sociolog. Vystudoval na Univerzitě Karlově, Středoevropské univerzitě, Warwick Business School, Johns Hopkins University a Georgetown University. Působil v Evropské komisi, kde se věnoval socio-ekonomickým analýzám, využití behaviorální ekonomie a experimentálním přístupům k tvorbě politiky. V současné době působí jako poradce ve společnosti GoodAI a věnuje se analýze dat pro praktické využití v behaviorální ekonomie (mj. pro lepší vzdělávání, snížení korupce, prevenci závislostí nebo zkvalitnění vědecké spolupráce).

Luděk Niedermayer image

Luděk Niedermayer

RNDr. Luděk Niedermayer je český ekonom a europoslanec. V Evropském parlamentu v rámci poslaneckého klubu Evropské lidové strany (ELS) vede společnou delegaci poslanců stran TOP 09/STAN a KDU-ČSL. Je místopředsedou Hospodářského a měnového výboru (ECON) a od března 2018 je členem Zvláštního výboru pro finanční kriminalitu, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (TAX3), kde je i spoluzpravodajem závěrečné zprávy. Působí také v Delegaci pro vztahy se Spojenými státy. V minulosti pracoval Luděk Niedermayer jako ředitel Deloitte ČR a působil v ČNB, kde byl členem Bankovní rady a následně viceguvernérem České národní banky.

Pavel Kysilka image

Pavel Kysilka

Ing. Pavel Kysilka, CSc. je zakladatelem a předsedou správní rady 6D Academy. V minulosti proslul jako guvernér ČNB, v 90. letech zodpovídal za zavedení české koruny. Z pozice experta Mezinárodního měnového fondu se podílel na zavedení národních měn v řadě východoevropských zemí. Byl také generálním ředitelem a hlavním ekonomem České spořitelny. Třikrát byl zvolen Bankéřem roku. Aktuálně je členem správních nebo dozorčích rad několika českých univerzit, Aspen Institutu, neziskové organizace Dobrý anděl nebo Nadace Leoše Janáčka. Předmětem Pavlova zájmu je digitální revoluce a její dopady na business, ekonomiku a společnost.

Michal Mejstřík image

Michal Mejstřík

Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. je profesorem ekonomie na Univerzitě Karlově a specialistou na finanční trhy, podnikové finance a bankovnictví. Na Fakultě sociálních věd založil a vybudoval prestižní Institut ekonomických studií, kde nyní působí jako předseda vědeckopedagogické rady. Dále působí jako předseda představenstva EEIP nebo jako místopředseda Národního výboru Mezinárodní obchodní komory (ICC) v ČR. V roce 2011 vedl tým Národní ekonomické rady vlády, který zpracoval stále platný Rámec strategie mezinárodní konkurenceschopnosti (SMK), který byl pak ve spolupráci s MPO projektově rozpracován do stále platné vládní strategie „3I“ na léta 2012-2020.